สตรีตฟู้ดในม็อบ : หน่วย CIA เคลื่อนที่ไวสลายความหิว

ทิพาวรรณ วรรณมหินทร์ | 17 ธันวาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

แม้ความคิดเห็นทางการเมืองจะแตกต่าง ผู้คนจะมีหลากหลายช่วงวัย ฐานะทางเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกัน แต่ความหิวจะนำพาเราทุกคนไปสู่ความอิ่ม สตรีตฟู้ดในม็อบ : หน่วย CIA เคลื่อนที่ไวสลายความหิว เขากินอะไรกันในม็อบ ความหิวท้องกิ่วก่อเกิดอะไรขึ้นบ้าง และการสลายความหิวมีอะไรซ่อนอยู่ ปฏิบัติการสลายความหิวอย่างทันท่วงทีมีกลเม็ดเด็ดพรายอย่างไร CIA เกี่ยวข้องหรือไม่ กับการชุมนุมแห่งปี ชวนผู้อ่านตามติดไปกับบทความนี้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ทิพาวรรณ วรรณมหินทร์. (2563). สตรีตฟู้ดในม็อบ : หน่วย CIA เคลื่อนที่ไวสลายความหิว. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=157

MLA

ทิพาวรรณ วรรณมหินทร์. "สตรีตฟู้ดในม็อบ : หน่วย CIA เคลื่อนที่ไวสลายความหิว". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=157>

HARVARD

ทิพาวรรณ วรรณมหินทร์, 2563. "สตรีตฟู้ดในม็อบ : หน่วย CIA เคลื่อนที่ไวสลายความหิว", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=157 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 858.95 KB