• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ตามรอยอาทิตย์อุทัย: แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร โดย ณัฐพล ใจจริง

ตามรอยอาทิตย์อุทัย: แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร โดย ณัฐพล ใจจริง

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 15 ธันวาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การพัฒนาชาติให้เป็นสมัยใหม่ของไทย แต่เดิมถูกอธิบายไว้ว่ามีอยู่เพียง 2 ช่วง คือ ตามรอยตะวันตกในสมัยล่าอาณานิคมกับตามรอยสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามเย็น แต่แท้จริงแล้ว ไทยเคยมีรูปแบบการพัฒนาชาติตามรอยญี่ปุ่นในช่วงเวลาสั้นๆ ในสมัยคณะราษฎร หลังการปฏิวัติ 2475 รัฐบาลคณะราษฎรต้องการสร้างชาติไทยให้เป็นสมัยใหม่โดยไม่ดำเนินตามรอยรัฐบาลระบอบเก่า ญี่ปุ่นมหาอำนาจใหม่ในเอเชียจึงกลายเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาชาติไทย ดังนั้น ไทยกับญี่ปุ่นจึงสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันสร้างชาติเอเชียให้ทันสมัยต้านอิทธิพลยุโรป

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2563). ตามรอยอาทิตย์อุทัย: แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร โดย ณัฐพล ใจจริง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=156

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "ตามรอยอาทิตย์อุทัย: แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร โดย ณัฐพล ใจจริง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=156>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2563. "ตามรอยอาทิตย์อุทัย: แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร โดย ณัฐพล ใจจริง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=156 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 971.11 KB