• หน้าหลัก
  • บทความ
  • คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย โดย ธงชัย วินิจจะกูล

คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย โดย ธงชัย วินิจจะกูล

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 10 ธันวาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

Series ความเป็นไทย สัปดาห์นี้ นำเสนอรีวิวหนังสือต้อนรับวันรัฐธรรมนูญ ในสถานการณ์ปัจจุบัน คนในสังคมไทยมีความคิดที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม ต่างฝ่าย ต่างมองว่า คนที่คิดต่างจากตน เป็น คนอื่น ของความเป็นไทย จนทำให้ได้ยินคำถามว่า เป็นคนไทยหรือเปล่า? อยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่ บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจถึง ความเป็นไทย หรือ ความเป็นคนไทย ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยซ้ำ หนังสือ คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย เล่มนี้ จะช่วยชักนำให้เราต้องทบทวนตัวตนใหม่ทั้งหมด และช่วยให้เราเข้าใจถึง ความเป็นไทย และ ความเป็นคนอื่น ได้มากยิ่งขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2563). คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย โดย ธงชัย วินิจจะกูล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=154

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย โดย ธงชัย วินิจจะกูล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=154>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2563. "คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย โดย ธงชัย วินิจจะกูล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=154 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 825.28 KB