ความไม่ไทยของคนไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

วิภาวดี โก๊ะเค้า | 3 ธันวาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความไม่ไทยของคนไทย บทความแนะนำหนังสือเริ่มต้นซีรีส์ความเป็นไทยที่ให้บริการในห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนหาคำตอบของคำถามยอดนิยมทุกยุคทุกสมัยทุกแวดวงว่า คนไทยมาจากไหน? จากหนังสือความไม่ไทยของคนไทย โดยนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของเมืองไทย นิธิ เอียวศรีวงศ์ คนไทยมีขึ้นจากการขยายอำนาจทางการเมืองของภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท คนพูดภาษาอื่นๆ บางกลุ่มก็กลายตัวเองเป็นคนไทย บางช่วงบางตอนในหนังสือ อาจช่วยคลี่คลายความสงสัยของผู้อ่านได้บ้าง เพราะพื้นฐานของคนไทยคือ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. (2563). ความไม่ไทยของคนไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=152

MLA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. "ความไม่ไทยของคนไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=152>

HARVARD

วิภาวดี โก๊ะเค้า, 2563. "ความไม่ไทยของคนไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=152 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 425.91 KB