• หน้าหลัก
  • บทความ
  • คอลัมน์ เปิดตำรา ประชาธิปไตย 1 When we vote พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

คอลัมน์ เปิดตำรา ประชาธิปไตย 1 When we vote พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

จรรยา ยุทธพลนาวี | 3 พฤศจิกายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ปี 2563 อาจเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ดีขึ้นกว่าเดิมในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง คุณภาพชีวิต และการลดอคติทางวัฒนธรรมทั้งเรื่อง เพศ วัย หรือเรื่องเชื้อชาติ เป็นต้น คอลัมน์ เปิดตำรา ประชาธิปไตย จึงเกิดขึ้นเพื่อแนะนำหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองของไทย ซึ่งให้บริการในห้องสมุดของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2563). คอลัมน์ เปิดตำรา ประชาธิปไตย 1 When we vote พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=145

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "คอลัมน์ เปิดตำรา ประชาธิปไตย 1 When we vote พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=145>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2563. "คอลัมน์ เปิดตำรา ประชาธิปไตย 1 When we vote พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=145 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 611.81 KB