• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ความเป็นแม่: สิ่งประกอบสร้างของชาตินิยมสู่การเป็นเหยื่อทางศีลธรรมในสังคมไทย

ความเป็นแม่: สิ่งประกอบสร้างของชาตินิยมสู่การเป็นเหยื่อทางศีลธรรมในสังคมไทย

แพรพรรณ งอมกระโทก | 14 สิงหาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ได้มีความพร้อมเป็นแม่เหมือนกันทุกคน ความพร้อมหรือไม่พร้อมควรเป็นสิ่งที่ผู้หญิงกำหนด และสามารถเลือกวิธีการจัดการที่ปลอดภัยได้ด้วยตัวเอง ตามสิทธิที่บุคคลคนหนึ่งมีในฐานะที่เป็นพลเมืองของสังคมไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

แพรพรรณ งอมกระโทก. (2563). ความเป็นแม่: สิ่งประกอบสร้างของชาตินิยมสู่การเป็นเหยื่อทางศีลธรรมในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=143

MLA

แพรพรรณ งอมกระโทก. "ความเป็นแม่: สิ่งประกอบสร้างของชาตินิยมสู่การเป็นเหยื่อทางศีลธรรมในสังคมไทย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=143>

HARVARD

แพรพรรณ งอมกระโทก, 2563. "ความเป็นแม่: สิ่งประกอบสร้างของชาตินิยมสู่การเป็นเหยื่อทางศีลธรรมในสังคมไทย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=143 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 482.02 KB