ชุนชนตะเคียนทองกับห้องแห่งความลับ

สุธาสินี บุญเกิด | 31 กรกฎาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชุมชนตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นเวลากว่าสองร้อยปี ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและโรงเรียน ที่จับมือกันส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเอาใจใส่ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เรื่องแผนแผนไทยและยาสมุนไพร เกิดเป็นห้องเรียนชุมชนที่บูรณาการทั้งความรู้ ผู้คน เยาวชน ไม่เป็นความลับอีกต่อไป

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุธาสินี บุญเกิด. (2563). ชุนชนตะเคียนทองกับห้องแห่งความลับ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=140

MLA

สุธาสินี บุญเกิด. "ชุนชนตะเคียนทองกับห้องแห่งความลับ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=140>

HARVARD

สุธาสินี บุญเกิด, 2563. "ชุนชนตะเคียนทองกับห้องแห่งความลับ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=140 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 855.68 KB