สืบค้น ตามหา ปะโอที่เชียงคำ

ศิราพร แป๊ะเส็ง | 23 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การเดินทางของชาวปะโอ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต่องสู่ ตองตู ตองสู้ ตองซู่ กะเหรี่ยงดำ ชื่อเรียกเหล่านี้เป็นหลากหลายชื่อที่ใช้เรียกชาว ปะโอ ชื่อของ ปะโอ ถือเป็นชื่อใหม่ที่เพิ่งได้ยินในราวทศวรรษที่ผ่านมานี่เอง เนื่องจากที่ผ่านมาต่างถูกนิยามตัวตนในชื่ออื่น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ศิราพร แป๊ะเส็ง. (2563). สืบค้น ตามหา ปะโอที่เชียงคำ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=129

MLA

ศิราพร แป๊ะเส็ง. "สืบค้น ตามหา ปะโอที่เชียงคำ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=129>

HARVARD

ศิราพร แป๊ะเส็ง, 2563. "สืบค้น ตามหา ปะโอที่เชียงคำ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=129 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.16 MB