อำนาจ อคติและความรุนแรง: ความท้าทายของยุคสมัย

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 19 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สังคมที่ไม่มีความเข้าใจใน ความแตกต่างของมนุษย์ คือสังคมที่มองไม่เห็นความหลากหลายของประสบการณ์และวิถีชีวิตที่สร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2563). อำนาจ อคติและความรุนแรง: ความท้าทายของยุคสมัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=128

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "อำนาจ อคติและความรุนแรง: ความท้าทายของยุคสมัย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=128>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2563. "อำนาจ อคติและความรุนแรง: ความท้าทายของยุคสมัย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=128 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 464.74 KB