• หน้าหลัก
  • บทความ
  • อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 1 โรคระบาดอุบัติใหม่ โคโรน่าไวรัส 2019 (COVID - 19)

อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 1 โรคระบาดอุบัติใหม่ โคโรน่าไวรัส 2019 (COVID - 19)

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ | 11 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และ Nel Contadio เขียนขึ้นโดย เปาโล จอร์ดาโน แปลเป็นภาษาไทยในชื่อเรื่อง ในการแพร่ระบาด โดย นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลโรคอุบัติใหม่มาสื่อสารกับผู้อ่าน จากประสบการณ์และความรู้สึกที่ต้องอยู่กับห้วงเวลาแห่งการระบาดของ Covid-19 อย่างใกล้ชิด

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ. (2563). อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 1 โรคระบาดอุบัติใหม่ โคโรน่าไวรัส 2019 (COVID - 19). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=126

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ. "อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 1 โรคระบาดอุบัติใหม่ โคโรน่าไวรัส 2019 (COVID - 19)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=126>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ, 2563. "อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 1 โรคระบาดอุบัติใหม่ โคโรน่าไวรัส 2019 (COVID - 19)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=126 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 721.21 KB