เมื่อจีนบ้าน-บ้าน ..... ลุกขึ้นมาจัดการข้อมูล

ศิราพร แป๊ะเส็ง | 9 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เมื่อเติบใหญ่ ได้เรียนรู้ จึงเข้าใจว่าคนจีนมีหลายสาย หลายถิ่นที่ หลากภูมิภาค หลากเมือง อพยพเข้ามาหลายยุคสมัย หลายช่วงเวลาและหลายเหตุปัจจัย จนกระทั่งมาได้รู้จักกับลูกหลานชาวจีนจากนาบอน ที่สะท้อนภาพลักษณ์ตัวเองว่า เวลาไปไหนมาไหนมักถูกค่อนแคะเสมอว่าเธอนั้นเป็น จีนบ้าน-บ้าน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ศิราพร แป๊ะเส็ง. (2563). เมื่อจีนบ้าน-บ้าน ..... ลุกขึ้นมาจัดการข้อมูล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=124

MLA

ศิราพร แป๊ะเส็ง. "เมื่อจีนบ้าน-บ้าน ..... ลุกขึ้นมาจัดการข้อมูล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=124>

HARVARD

ศิราพร แป๊ะเส็ง, 2563. "เมื่อจีนบ้าน-บ้าน ..... ลุกขึ้นมาจัดการข้อมูล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=124 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 624.44 KB