• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ระยะ (ไม่) ห่างทางสังคม – เรื่องเล่าของลุงเชาว์คนขับวินมอเตอร์ไซค์

ระยะ (ไม่) ห่างทางสังคม – เรื่องเล่าของลุงเชาว์คนขับวินมอเตอร์ไซค์

ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ และ ธนวัฒน์ ปัญญานันท์ | 5 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โปรแกรมพวกนี้นะ มันไม่ให้เราวิ่งใกล้ๆ หรอก นู้น...ลุงต้องวิ่งไปเอาของ 10 โล มาส่งได้เงินแค่ 15 บาท ไม่คุ้มค่าน้ำมันเลย แต่มันดีอย่างนะ มันจะให้ลุงวิ่งรับส่งเอกสาร อันนั้นได้เงินเยอะหน่อย ลุงน่ะเป็นคนไม่เกี่ยงงานยิ่งช่วงเวลาแบบนี้นะ นักเรียนหายไปเยอะเลย ห้างก็ปิดแล้ว คนก็น้อยลงไปเยอะ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ และ ธนวัฒน์ ปัญญานันท์. (2563). ระยะ (ไม่) ห่างทางสังคม – เรื่องเล่าของลุงเชาว์คนขับวินมอเตอร์ไซค์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=123

MLA

ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ และ ธนวัฒน์ ปัญญานันท์. "ระยะ (ไม่) ห่างทางสังคม – เรื่องเล่าของลุงเชาว์คนขับวินมอเตอร์ไซค์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=123>

HARVARD

ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ และ ธนวัฒน์ ปัญญานันท์, 2563. "ระยะ (ไม่) ห่างทางสังคม – เรื่องเล่าของลุงเชาว์คนขับวินมอเตอร์ไซค์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=123 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 429.27 KB