• หน้าหลัก
  • บทความ
  • แจกความสดใสให้กับเซลล์ในร่างกายและเจ้าไวรัสตัวร้าย ด้วยสีสันและภาพวาดลายการ์ตูน

แจกความสดใสให้กับเซลล์ในร่างกายและเจ้าไวรัสตัวร้าย ด้วยสีสันและภาพวาดลายการ์ตูน

นัทกฤษ ยอดราช | 22 พฤษภาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เมื่อความสร้างสรรค์ของมนุษย์ไม่มีขีดจำกัด ศิลปินได้นำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาจำลองจุลินทรีย์ให้มีรูปแบบการ์ตูนเพื่อให้ใครก็ได้ ได้เห็น รู้ และตระหนักถึงความร้ายแรงของการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 การเยียวยาความไม่รู้และสร้างความเพลิดเพลินให้พร้อมรับมือกับวิกฤตด้วยความคิดสร้างสรรค์จึงถือกำเนิดขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นัทกฤษ ยอดราช. (2563). แจกความสดใสให้กับเซลล์ในร่างกายและเจ้าไวรัสตัวร้าย ด้วยสีสันและภาพวาดลายการ์ตูน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=119

MLA

นัทกฤษ ยอดราช. "แจกความสดใสให้กับเซลล์ในร่างกายและเจ้าไวรัสตัวร้าย ด้วยสีสันและภาพวาดลายการ์ตูน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=119>

HARVARD

นัทกฤษ ยอดราช, 2563. "แจกความสดใสให้กับเซลล์ในร่างกายและเจ้าไวรัสตัวร้าย ด้วยสีสันและภาพวาดลายการ์ตูน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=119 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 914.28 KB