หน้ากาก: วัตถุทางวัฒนธรรม ตัวอ้น และโรคระบาด

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ | 2 เมษายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หน้ากาก เป็นวัตถุที่ทุกสังคมรู้จัก มีหน้าที่ป้องกัน ปกปิด ซ่อนเร้น อำพรางใบหน้าให้กับผู้สวมใส่ขณะที่ออกล่าสัตว์ เข้าร่วมงานเลี้ยง หรือแข่งขันกีฬา ยามศึกสงคราม หน้ากากก็มีส่วนสำคัญในการปกป้องนักรบ และม้าศึกจากการโจมตีของข้าศึก ในอดีตหน้ากากจะถูกใช้เพื่อตกแต่ง หรือเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมและการแสดง นิยมใส่บนใบหน้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับตามร่างกาย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์. (2563). หน้ากาก: วัตถุทางวัฒนธรรม ตัวอ้น และโรคระบาด. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=110

MLA

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์. "หน้ากาก: วัตถุทางวัฒนธรรม ตัวอ้น และโรคระบาด". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=110>

HARVARD

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์, 2563. "หน้ากาก: วัตถุทางวัฒนธรรม ตัวอ้น และโรคระบาด", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=110 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 673.87 KB