เมื่อนักมานุษยวิทยา พบรัก ในงานภาคสนาม

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เมื่อนักมานุษยวิทยาลงไปในพื้นที่หมู่บ้านของชนพื้นเมือง ความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านและกลายเป็นความรักเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงทศวรรษ 1970 Kenneth Good นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันพบรักกับยารีน่า หญิงสาวชนพื้นเมืองเผ่า Yanomami ในเขตป่าอะเมซอนของประเทศเวเนซูเอล่า Kenneth ตัดสินใจพายารีน่ามาใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเขาในฐานะภรรยาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสังคมสมัยใหม่ที่ยารีน่าไม่เคยรู้จัก เธอใช้เวลาปรับตัวอยู่นานและเรียนรู้ที่จะมีชีวิตแบบชาวตะวันตก แต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทำให้ยารีน่ารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง เธออยู่กับ Kenneth เป็นเวลา 5 ปี และมีลูกด้วยกัน 3 คน เมื่อยารีน่ากลับไปที่ป่าอะเมซอน เธอก็สารภาพกับ Kenneth ว่าจะไม่กลับไปอยู่อเมริกาอีกแล้ว Kenneth จึงตัดใจจากเธอและกลับไปอเมริกาพร้อมกับลูกทั้งสามคน ลูกชายคนโตของยารีน่า ได้อ่านบันทึกของพ่อและค้นพบว่าเมื่อแม่ของเธอมาอยู่ที่อเมริกา แม่รู้สึกโดดเดี่ยว เขาจึงเดินทางกลับไปเยี่ยมแม่และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาว Yanomami อย่างที่แม่ของเธอเติบโตมา (Baker, 2017)

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2563). เมื่อนักมานุษยวิทยา พบรัก ในงานภาคสนาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=107

MLA

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "เมื่อนักมานุษยวิทยา พบรัก ในงานภาคสนาม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=107>

HARVARD

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2563. "เมื่อนักมานุษยวิทยา พบรัก ในงานภาคสนาม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=107 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 321.76 KB