มานุษยวิทยากับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษาทางมานุษยวิทยาในประเด็นปัญหาฝุ่นควันทางอากาศยังมีอยู่น้อยมาก ในจำนวนนั้นคืองานศึกษาของ Timothy K. Choy ซึงเป็นนักมานุษยวิทยาที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เมือง เดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศในฮ่องกง และเขียนบทความเรื่อง Air's Substantiations ในปี 2012 ซึ่งถือเป็นบทความชิ้นแรกๆ ของนักมานุษยวิทยาที่พยายามทำความเข้าใจฝุ่นควันทางอากาศ ในฐานะเป็นวัตถุทางสังคมที่สร้าง ประสบการณ์ทางอากาศ (Atmospheric Experiences) ในชีวิตประจำวันของมนุษย์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2563). มานุษยวิทยากับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=106

MLA

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยากับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=106>

HARVARD

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2563. "มานุษยวิทยากับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=106 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 67.84 KB