ฟันและสุขภาพช่องปากของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อ.ห้วยขุนราม จ.ลพบุรี

โพสต์โดย: ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล เมื่อ 27 พ.ย. 2560, 0:35:00

ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลและศึกษาฟันและสุขภาพช่องปากคนก่อนประวัติศาสตร์จากตัวอย่างโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปแปลความเรื่องประชากร สร้างภาพและความเข้าใจในเรื่องราวของคน ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม-วัฒนธรรมบางประการของคนในชุมชนโบราณบ้านโป่งมะนาว ชุมชนตัวแทนชุมชนหนึ่งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออก

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

เอกสารฉบับเต็ม

ไฟล์SizeDownload
Teeth_PMN14.67 MB4
หัวเรื่อง: สุขภาพช่องปาก, ฟัน, บ้านโป่งมะนาว