โครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนหนึ่ง ที่ได้จากการขุดค้นที่ประเทศสยาม (บทความแปล)

โพสต์โดย: ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล เมื่อ 12 ต.ค. 2560, 4:10:34


แปลและเรียบเรียงโดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร

บทความแปลชิ้นนี้ ดร.ตรงใจ หุตางกูร แปลจากบทความเรื่อง "Some Ancient Human Skeletons Excavated in Siam" ของ H.G. Quaritch Wales ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Man เล่มที่ 27 (มิถุนายน 1937) หน้า 89-90 โดยเป็นการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นพบในพงตึก เมื่อ พ.ศ.2479

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

เอกสารฉบับเต็ม

ไฟล์SizeDownload
WALES 1937 Thai77.95 KB1
หัวเรื่อง: พงตึก