เอกสารวิชาการ

ค้นหาตามเงื่อนไข :
แสดง 1 ถึง 20 จาก 50 ผลลัพธ์
ชื่อเรื่องผู้แต่งประเภทเอกสารวิชาการปี
การจำแนกเพศจากกระดูกหน้าแข้งและกระดูกปลายแขนในโครงกระดูกของคนไทยชุติมา เสริมดวงประทีปวิทยานิพนธ์2013
การประเมินส่วนสูงคนไทยในปัจจุบัน จากความยาวของกระดูกยาวนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, อารยา เสงี่ยมพงษ์, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, สรรใจ แสงวิเชียร, นฤพล หวังธงชัยเจริญบทความ2012
NON NOK THA: THE HUMAN SKELETAL REMAINS FROM THE 1966 EXCAVATIONS AT NON NOK THA, NORTHEASTERN THAILAND ไมเคิล ปีทรูซิวสกีรายงานวิจัย1974
ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION IN THAILAND VOLUME II BAN KAO NEOLITHIC CEMETERIES IN THE KANCHANABURI PROVINCE PART TWO: THE PREHISTORIC THAI SKELETONSสุด แสงวิเชียรรายงานวิจัย1967
BAN CHIANG, A PREHISTORIC VILLAGE SITE IN NORTHEAST THAILANDไมเคิล ปิทรูซิวสกีรายงานวิจัย2002
THE EXCAVATION OF KHOK PHANOM DI A PREHISTORIC SITE IN CENTRAL THAILAND VOLUME V: THE PEOPLEแนนซี จี เทย์เลสรายงานวิจัย1999
ORIGINS AND BIOLOGICAL AFFINITIES OF THE MODERN THAI POPULATION: AN OSTEOLOGICAL PERSPECTIVEสุภาพร นาคบัลลังก์วิทยานิพนธ์1994
THE HUMAN SKELETAL REMAINS FROM BAN NA DI: PATTERNS OF BIRTH, HEALTH AND DEATH IN PREHISTORIC NORTHEAST THAILANDวรชัย วิริยารมภ์วิทยานิพนธ์1984
การวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียง จากแหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน จังหวัดสกลนครกรกฎ บุญลพวิทยานิพนธ์2003
กะโหลกคนไทย (การศึกษาทางมานุษยวิทยากายภาพ)สรรใจ แสงวิเชียรวิทยานิพนธ์1971
การศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านทุ่ม-บ้านแดงใหญ่ จังหวัดขอนแก่นประพิศ พงศ์มาศ (ชูศิริ)รายงาน1994
ผลการวิเคราะห์โครงกระดูกที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จ.ชลบุรีประพิศ พงศ์มาศ (ชูศิริ)หนังสือ1991
การศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุลวิทยานิพนธ์2009
การศึกษาโครงกระดูกที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีทัพหลวง คุ้งขี้เหล็ก อู่ทอง ซับจำปา และโคกพนมดีวัฒนา สุภวันวิทยานิพนธ์1986
การศึกษาแบบแผนการฝังศพในภาชนะดินเผาในลุ่มแม่น้ำมูล-ชีเวียงคำ ชวนอุดมวิทยานิพนธ์2002
การวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียง จากแหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน จังหวัดสกลนครกรกฎ บุญลพวิทยานิพนธ์2003
การศึกษาลักษณะที่วัดได้ของกระดูกใต้กะโหลกศีรษะของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีนฤพล หวังธงชัยเจริญวิทยานิพนธ์2009
การกำหนดเพศโดยการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินค่าความน่าเชื่อถือในการวัดกระดูกสะบ้าในประเทศไทยศิริวรรณ จึงขจรเกียรติวิทยานิพนธ์2009
การกำหนดเพศโดยการวิเคราะห์จำแนกเพื่อประเมินหาค่าความน่าเชื่อถือ ในการวัดกระดูกฝ่ามือในประชากรไทยพิชิตพล แม้นวงศ์วิทยานิพนธ์2010
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปุ่มกระดูกกกหู (มาสตอยด์ โปรเซส) เพื่อใช้ในการระบุเพศศิร กลัมพะสุตวิทยานิพนธ์2010