นักวิจัย
Michael Pietrusewsky (ไมเคิล ปิทรูซิวสกี)
มหาวิทยาลัยฮาไวอิ แห่งมานัว (University of Hawai'i at Manoa)
Canadian
ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาไวอิ แห่งมานัว
ผลงานวิจัย