นักวิจัย
Teuku Jacob (เตอกู จาคอบ)
หมวดวิชามานุษยวิทยากายภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกัดยาห์ มาดา (Sub - Division of Physical Anthropology, Gadjah Mada University College of Medicine)
อินโดนีเซีย
หมวดวิชามานุษยวิทยากายภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยากัดยาห์ มาดา ยอร์กยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (Sub - Department of Physical Anthropology, Gadjah Mada University College of Medicine, Jogjakarta, Indonesia)