นักวิจัย
สุด แสงวิเชียร (Sood Sangvichien), เพทาย ศิริการุณ (Patai Sirigaroon), และ J. Balslev Jorgensen (เจ. บาลสเลฟ ยอร์เกนเซ่น)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University) และสถาบันมานุษยวิทยากายภาพ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน (Institute of Physical Anthropology, University of Copenhagen)
ไทย (สุด แสงวิเชียรและเพทาย ศิริการุณ) และเดนมาร์ค (J. Balslev Jorgensen)