นักวิจัย
กรกฎ บุญลพ (Korakot Boonlop) และ นฤพล หวังธงชัยเจริญ (Naruphol Wangthongchaicharoen)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre - SAC)
ไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170