นักวิจัย
กรกฎ บุญลพ (Korakot Boonlop)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre - SAC)
ไทย
Michael Pietrusewsky (ไมเคิล ปิทรูซิวสกี)
มหาวิทยาลัยฮาไวอิ แห่งมานัว (University of Hawai'i at Manoa)
Canadian
ประพิศ พงศ์มาศ ชูศิริ (Praphid Phongmas Choosiri)
กรมศิลปากร (Fine Arts Department - FAD)
ไทย
วรชัย วิริยารมภ์ (Warrachai Wiriyaromp)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
ไทย
สุด แสงวิเชียร (Sood Sangvichien)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Faculty of Medecine at Siriraj Hospital) มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Univeristy)
ไทย