Callao Man โฮโม เซเปียนส์ เก่าที่สุดในเอเชียแปซิฟิค?

จากผลการขุดค้นกว่า 4 ปีของทีมนักโบราณคดีภายใต้การดูแลของ ดร.อาร์แมนด์ มิยาเลส (Dr.Armand Mijares) มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ดิลลิแมน (University of Philippines - Diliman) ที่แหล่งโบราณคดีถ้ำแคลลอว์ (Callao) บริเวณหุบเขาคากายัน (Cagayan) ปลายด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ได้พบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ บริเวณกระดูกฝ่าเท้าขวาชิ้นที่ 3 (3rd right metatarsal) กำหนดอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ราว 67,000 BP. ถือเป็นชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์สกุลโฮโม เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์ และเป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณมานุษยวิทยากายภาพสำหรับการศึกษาเรื่องต้นกำเนิดและการอพยพเคลื่อนย้ายของมนุษย์ปัจจุบันในเขตเอเชียแปซิฟิค


Create: 2010-08-19 14:44:53
แหล่งโบราณคดีโนนค้อกับผลดำเนินการและแผนงานอนาคต "ถ้าเราออกมาขุดค้นแล้วได้แต่ผลงานวิชาการ แต่ชุมชนไม่ได้อะไรจากเรา ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าได้ก็ตาม พี่ก็ยังรู้สึกว่าปัจจุบันมันอยู่ยาก แต่ถ้าเรามาแล้วได้ทั้งงานวิชาการและได้มีส่วนทำให้เค้าสร้างงานสร้างอาชีพหรือพัฒนาพื้นที่เค้าได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม พี่ก็รู้สึกยินดีและก็พยายามที่จะทำ..." 

บทสัมภาษณ์พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ผู้ควบคุมโครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนค้อ
 

 


Create: 2010-08-11 13:17:31
โครงกระดูกที่เมืองอูร์ (Ur) : ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความตายอันแสนสงบ ริชาร์ด เซ็ตเลอร์ (Richard L. Zettler) ภัณฑารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเมโสโปเตเมีย เปิดเผยผลวิจัยของเจเน็ต มอนก์ (Janet M. Monge) นักมานุษยวิทยากายภาพประจำพิพิธภัณฑ์ ซึ่งวิเคราะห์กะโหลกศีรษะจากหลุมฝังศพเมืองอูร์ด้วยวิธี CT scan หรือการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัวอย่าง คือ ศพของทหารชาย 1 ตัวอย่าง และศพผู้หญิง 1 ตัวอย่าง พบรูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 1 นิ้ว จำนวน 2 รูในแต่ละกะโหลก ลักษณะคล้ายกับโดนแทงด้วยเครื่องมือปลายแหลม ลักษณะจงใจเพื่อเป็นการฆ่า มากกว่าการแตกร้าวของกระดูกตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายการแตกของเศษแก้ว

Create: 2009-11-04 15:44:01
ข่าวประชาสัมพันธ์
Physical/Biological Anthropology and Bioarchaeology on the 19 th IPPA International Congress The 19 th International Congress of IPPA - Indo Pacific Prehistory Association, which co-organizsed with the Vietnam Academy of Social Sciences and the Vietnam Institute of Archaeology, will be held at Vietnam Academy of Social Sciences Conference Centre, in Hanoi, Vietnam, during Sunday 29 Nov. to Saturday 5 Dec. ,2009. อ่านต่อ..
บทความ
เขาพระวิหารและย่านพนมดงรัก : ภาพลักษณ์ด้านมานุษยวิทยากายภาพ ตลอด ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก อันเป็นแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานั้น เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณและศาสนสถานอันเป็นศูนย์กลางของชุมชนใหญ่น้อยจำนวน มากมาย รวมถึงปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นเทวสถานโบราณแบบศิลปะขอมในลัทธิศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่กำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 1 พันปี ล่วงมาแล้ว อ่านต่อ..