| |  Log in  |

    Photo Gallery

  • ถ่ายเมื่อ 25 เมษายน 2559
  • ถ่ายเมื่อ 25 เมษายน 2559
  • ถ่ายเมื่อ 25 เมษายน 2559
  • ภาพวาดพระครูสาครกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาส

วัดเจ็ดริ้ว

วัดเจ็ดริ้ว ตั้งอยู่ในตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ริมคลองเจ็ดริ้ว ในอดีตประชาชนจะใช้ทางนำเป็นทางสัญจรไปมา ปัจจุบันมีถนนสายบ้านแพ้ว-วัดคลองตัน ผ่าน วัดนี้เป็นศูนย์รวมประเพณีชาวรามัญ ปัจจุบันได้อนุรักษ์ประเพณีการสวดมนต์ทำนองรามัญ

คำว่า “เจ็ดริ้ว” มีที่มาที่ไปพอจะสืบค้นจากเอกสารอื่นๆ ได้ว่า มาจากเรื่องเล่าว่า ในอดีตกาลนานมาแล้ว มีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้ไปหาปลาและได้ปลามามากมาย ที่เหลือจากทำอาหารรับประทาน ก็ได้นำมาทำเป็นปลาเค็มไว้ เล่ากันว่าปลาช่อนตัวหนึ่ง ตัวโตมากเมื่อผ่าออกแล้วทำเป็นริ้ว ๆ เพื่อสะดวกในการทาเกลือและทำให้แห้งเร็ว ปรากฎว่านับได้ถึงเจ็ดริ้ว ตั้งแต่นั้นพื้นที่บริเวณนี้ จึงถูกขนานนามว่า “เจ็ดริ้ว” ซึ่งเนื้อหาทำนองนี้นั้นคล้ายกับคำว่า “แปดริ้ว” ของชาวฉะเชิงเทรา

วัดเจ็ดริ้ว แต่เดิมตั้งอยู่บนที่ดอน ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2480 ชาวเจ็ดริ้วได้ร่วมมือ กับทางราชการขุดคลองขึ้นตามแนวร่องน้ำซึ่งมีอยู่เดิม เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา และขุดผ่านหน้าวัดพอดี คลองนี้มีความยาว 8 กิโลเมตรเศษ โดยขุดตัดกับคลอง ดำเนินสะดวกไปทะลุคลองจีนดา จึงทำให้มองเห็นสภาพของวัดเจ็ดริ้ว ตั้งอยู่ริมคลอง ฝั่งตะวันตก ปัจจุบัน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวนเนื้อที่ 98 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณเกือบร้อยปีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า “วัดรามัญวงศ์วราราม” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วัดเจ็ดริ้วรามัญวงศ์” และ ในปัจจุบันนี้ชื่อว่า “วัดเจ็ดริ้ว”

วัดเจ็ดริ้ว สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2436 โดยมีชาวเจ็ดริ้วเชื้อสายรามัญคือ กำนันไกร บ้านพาดหมอน ผู้ใหญ่อินทร์ ทองชิว กำนันตู้ บ้านดอนครุฑ นายยก ร้อยอำแพง นายเจริญ ร้อยอำแพง นายชู มอญใต้ นายเลาะ พึ่งบ้านเกาะ นายถึก ไวยาวัจกร พร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันปรึกษาหารือ จะสร้างวัดไว้ประจำหมู่บ้าน เพราะวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นสถานที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษา เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เป็นจุดรวมน้ำใจคนในหมู่บ้าน จึงได้กำหนดเอาวันอาทิตย์ซึ่งเป็น วันธงชัยเป็นวันยก เสาเอก ตามภาษิตที่ว่า “สร้างวัดวันอาทิตย์ สุขตามติดทุกวันไป มีโชคเพราะธงชัย แสนเปรมปรีดิ์ในอาราม”

การดำเนินการก่อสร้างวัด และในระยะแรกการก่อสร้างใช้วัสดุพื้นบ้าน เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางส่วนที่ต้องซื้อจากร้านค้าบ้างลักษณะกุฏิหรือวัดแต่เดิมนั้น ใช้โครงไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงกระเบื้อง สร้างขึ้นไล่เลี่ยกันถึง 3 หลัง และหอฉันอีกหนึ่งหลัง
(อ้างอิง ข้อมูลจาก http://jedriew.freevar.com/Jedriew%๒๐temmple.htm)

เอกสารโบราณของวัดเจ็ดริ้วที่อยู่ในฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 112 เรื่อง ดังนี้
SKN001-001 พระอภิธรรม
SKN001-002 ตำราโหราศาสตร์
SKN001-004 ตำราโหราศาสตร์
SKN001-005 ตำราฝีมะเร็ง
SKN001-006 ตำรายาและตำราโหราศาสตร์
SKN001-007 พระอภิธรรม
SKN001-008 ตำราโหราศาสตร์
SKN001-009 ตำราไสยศาสตร์
SKN001-010 ตำรายาริดสีดวง
อ่านเพิ่มเติม SKN001-011 ตำรายา
SKN001-012 ตำราโหราศาสตร์
SKN001-013 ตำรายา
SKN001-014 อภิธัมมัตถสิงคหะ
SKN001-015 ตำราโหราศาสตร์
SKN001-016 กฎหมายตราสามดวง
SKN001-017 พระอภิธรรม ผูก 1
SKN001-018 พระอภิธรรม ผูก 2
SKN001-019 พระอภิธรรม ผูก 3
SKN001-020 พระอภิธรรม ผูก 4
SKN001-021 พระอภิธรรม ผูก 5
SKN001-022 พระอภิธรรม ผูก 6
SKN001-023 พระอภิธรรม ผูก 7
SKN001-031 กัมมฐาน
SKN001-032 ชมพูปติสูตร
SKN001-034 เตมียะ
SKN001-035 มหาชนก
SKN001-036 สุวรรณสาม
SKN001-037 เนมิราช
SKN001-038 ภูริทัต
SKN001-039 มหาเวสสันดร กัณฑ์ทศพร
SKN001-040 มหาเวสสันดร กัณฑ์หิมพานต์
SKN001-042 มหาเวสสันดร กัณฑ์วนปเวศน์
SKN001-043 มหาเวสสันดร กัณฑ์จุลพน
SKN001-044 มหาเวสสันดร กัณฑ์มหาพล
SKN001-045 มหาเวสสันดร กัณฑ์กุมาร
SKN001-046 มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี
SKN001-047 มหาเวสสันดร กัณฑ์ฉกษัตริย์
SKN001-048 พระยาสังขจักรสร้างบารมี
SKN001-049 พระมรณสงคราม
SKN001-050 พระจุฬวัคค ผูก 9
SKN001-051 มงคลทีปนี ผูก 1
SKN001-052 มงคลทีปนี ผูก 2
SKN001-053 มงคลทีปนี ผูก 3
SKN001-054 มงคลทีปนี ผูก 4
SKN001-055 มงคลทีปนี ผูก 5
SKN001-056 มงคลทีปนี ผูก 6
SKN001-057 มงคลทีปนี ผูก 7
SKN001-058 มงคลทีปนี ผูก 8
SKN001-059 มงคลทีปนี ผูก 9
SKN001-060 มงคลทีปนี ผูก 10
SKN001-061 มงคลทีปนี ผูก 11
SKN001-062 มงคลทีปนี ผูก 12
SKN001-063 มงคลทีปนี ผูก 13
SKN001-064 มงคลทีปนี ผูก 14
SKN001-065 มงคลทีปนี ผูก 15
SKN001-066 มงคลทีปนี ผูก 16
SKN001-067 มงคลทีปนี ผูก 17
SKN001-068 มงคลทีปนี ผูก 18
SKN001-069 มงคลทีปนี ผูก 19
SKN001-070 เทศน์มอญ 12 ธรรมาสน์ อุเบกขาบารมี
SKN001-071 เทศน์มอญ 12 ธรรมาสน์ ทานบารมี
SKN001-072 เทศน์มอญ 12 ธรรมาสน์ เมตตาบารมี
SKN001-073 เทศน์มอญ 12 ธรรมาสน์ สัจจะบารมี
SKN001-074 อานิสงส์ฟังธรรม
SKN001-075 อานิสงส์สงกรานต์
SKN001-076 เทศน์มอญ 12 ธรรมมาสน์ วิริยะบารมี
SKN001-077 เทศน์มอญ 12 ธรรมมาสน์ ปัญญาบารมี
SKN001-078 เทศน์มอญ 12 ธรรมมาสน์ เนกขัมมะบารมี
SKN001-079 เทศน์มอญ 12 ธรรมมาสน์ อธิษฐานบารมี
SKN001-080 โลกสมมติ
SKN001-081 อานิสงส์ฟังธรรม
SKN001-082 นิสสิส กัมมัฏฐาน
SKN001-083 อภิธรรมเทศนา อัฐมมัคค์
SKN001-084 อภิธรรมเทศนา สัตตวัคค์
SKN001-085 อภิธรรมเทศนา นควัคค์
SKN001-086.ปฐมสมโพธิ ปฐมวัคค ผูก 1
SKN001-087.ปฐมสมโพธิ ทุติยะวัคค ผูก 2
SKN001-088.ปฐมสมโพธิ ตติยวัคค ผูก 3
SKN001-089.ปฐมสมโพธิ จตุวัคค ผูก 4
SKN001-090.ปฐมสมโพธิ ปัญจมวัคค ผูก 5
SKN001-091 ปฐมสมโพธิ ฉวัคค ผูก 6
SKN001-092 ปฐมสมโพธิ สัตตวัคค ผูก 7
SKN001-093 ปฐมสมโพธิ อัตถวัคค ผูก 8
SKN001-094 ปฐมสมโพธิ นววัคค ผูก 9
SKN001-095 ปฐมสมโพธิ ทสวัคค ผูก 10
SKN001-096 ปฐมสมโพธิ เอกทสวัคค ผูก 11
SKN001-097 ปฐมสมโพธิ ทวาทสวัคค ผูก 12
SKN001-098 ปฐมสมโพธิ เตรสวัคค์ ผูก 13
SKN001-099 ปฐมสมโพธิ จตุรสวัคค์ ผูก 14
SKN001-100 ปฐมสมโพธิ ปัญจรสวัคค์ ผูก 15
SKN001-101 ปฐมสมโพธิ ฉรสวัคค์ ผูก 16
SKN001-102 ธัมมปาท นววัคค์ ผูก 9
SKN001-103 ธัมมปาท ทสวัคค์ ผูก 10
SKN001-104 ธัมมปาท เอกาทสวัคค์ ผูก 11
SKN001-105 ธัมมปาท ทวาทสวัคค์ 12
SKN001-106 ธัมมปาท จุททสวัคค์ 14
SKN001-107 มหาเวสสันดร กัณฑ์ 2 หิมพานต์
SKN001-108 มหาเวสสันดร กัณฑ์ 5 ชูชก
SKN001-109 มหาเวสสันดร กัณฑ์ 7 มหาพน
SKN001-110 มหาเวสสันดร กัณฑ์ 8 กุมารกัณฑ์
SKN001-111 มหาเวสสันดร กัณฑ์ 10 สักกบรรพ
SKN001-112 มหาเวสสันดร กัณฑ์ 13 นครกัณฑ์
SKN001-113 นิพพาน กัมมัฏฐาน ปฐมวัคค์
SKN001-114 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ 6 จุลพน
SKN001-115 มหาเวสสันดร กัณฑ์ 7 มหาพน
SKN001-116 มหาเวสสันดร กัณฑ์ 10 สักกบรรพ
SKN001-117 มาติกา
SKN001-118 สัตตะอริยะธนะ
SKN001-119 ลูกสิบ
SKN001-120 จันทคาด ผูก 5
SKN001-121 ชมพูปติสูตร
SKN001-122 มหาวิบาก ปฐมวัคค์ ผูก 1
ซ่อน

Tags : สมุทรสาคร , วัดเจ็ดริ้ว , มอญ , อักษรมอญ , เอกสารโบราณ , การทำสำเนาดิจิทัล
Map : http://maps.google.com/?q=วัดเจ็ดริ้ว&ll=13.660595628008563,100.14068917023165&z=19