| |  Log in  |

    Photo Gallery

วัดสำโรง

วัดสำโรง ปรากฏหลักฐานตามทะเบียนวัด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2343 เดิมชื่อว่า “วัดสามโรง” และชาวบ้านช่วยกันสร้างโรงขึ้นมาสามหลัง เพราะสถานที่นี้มีพระภิกษุมาปักกลดอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยครั้ง ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าสมควรตั้งเป็นวัด ปู่ดำเจ้าของที่จึงถวายที่ตรงนี้ให้เป็นที่ตั้งวัด และชาวบ้านพร้อมใจกันไปอาราธนา พระภิกษูนุช ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดลานตากฟ้า (วัดอยู่ตรงข้ามกับวัดสำโรงในปัจจุบัน) มาเป็นเจ้าอาวาส ปู่ดำเจ้าของที่ดินก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วย และช่วยกันพัฒนาสิ่งก่อสร้างจนสามารถทำสังฆกรรมได้ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อเรียกวัดนี้ว่า “วัดสามโรง”
เมื่อวัดสามโรง เจริญขึ้นมาได้ตามลำดับ ชาวบ้านวัดสามโรงได้เห็นตรงกันว่า ควรเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ให้ตรงกับบริเวณวัดที่มีต้นสำโรงตั้งอยู่ด้วย ด้วยสาเหตุนี้จึงเปลี่ยนจากชื่อจาก วัดสามโรง เป็น วัดสำโรง จนถึงปัจจุบัน

เอกสารโบราณของวัดสำโรงในฐานข้อมูลเอกสารโบราณฯ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 37 เรื่อง ดังนี้
NPT010-001 ตำราแผนนวดนายชู
NPT010-002 พระอภิธรรมบริบูรณ์
NPT010-003 อาการมรณะญาณ
NPT010-004 เรื่องราวเลือดทั้งปวง
NPT010-005 ตำราทราง
NPT010-006 หลักไชย เล่ม 1 จบบริบูรณ์
NPT010-007 ตำรายาสมีเอมเขียน
NPT010-008 ตำรายาครูคง
NPT010-009 ตำราไข้พิษไข้กาฬ
NPT010-010 ตำราไข้ครอบสันนิบาต
NPT010-011 ตำรายันต์และกฎหมาย
NPT010-012 ตำรายันต์และโหราศาสตร์
NPT010-013 ตำราลักษณะพรมศักดิ์ของนายจิตร
NPT010-014 ตำราคาถายันต์และตำรายา
NPT010-015 ลินทอง
อ่านเพิ่มเติม NPT010-016 ตำราคาถา และตำรายา
NPT010-017 ตำรายาเกร็ดมีสารพัดยา
NPT010-018 ตำรายาเกร็ด สมีกลิ่นสร้างไว้
NPT010-019 สรรพคุณยา
NPT010-020 ตำราอภัยสันตา
NPT010-021 ตำรายามพุกาม
NPT010-022 พิจารณาคดี
NPT010-023 ตำรายา
NPT010-024 ตำรายาและยันต์
NPT010-025 ตำรายา
NPT010-026 ตำรายา
NPT010-027 ตำรายา
NPT010-028 ตำรายา
NPT010-029 ตำรายาและยันต์
NPT010-030 ตำราคาถาและยันต์
NPT010-031 ตำรายาและยันต์
NPT010-032 ตำรายาและยันต์
NPT010-033 ตำรายาและยันต์
NPT010-034 ตำราปลูกเรือน
NPT010-035 หลักไชย
NPT010-036 ตำรายา
NPT010-037 ตำรายา
ซ่อน

Tags : วัดสำโรง , นครปฐม ,
Map : http://maps.google.com/?q=วัดสำโรง&ll=13.829920,100.222438&z=19