| |  Log in  |

    Photo Gallery

  • ป้ายชื่อวัดริมแม่น้ำนครชัยศรี
  • เจดีย์ โบสถ์ และวิหารภายในวัด
  • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด
  • อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด
  • ห้องสมุดชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด
  • อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวัดท่าพูด
  • ป้ายชื่อวัดเก่า ทำจากไม้
  • บรรยากาศแม่น้ำนครชัยศรี

วัดท่าพูด

วัดท่าพูด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี เดิมชื่อว่า “วัดเจตภูต” โดยมีเรื่องเล่าเป็นตำนานสืบต่อกันมาว่า มีพี่น้องสองคนนั่งอยู่ใกล้จอมปลวกใหญ่พอพี่ชายนอนหลับไป น้องชายมองเห็นตัวแมงดาวเรืองคลานออกมาจากจมูกของพี่ชายและมันก็คลานหายเข้าไปในจอมปลวก ต่อมาตัวเองก็นอนหลับไปเช่นกันและฝันไปว่ามีภูติมาบอกว่ามีทรัพย์สมบัติกองอยู่มากมายในภูเขา ขอให้ขุดเอามาขายเพื่อเอาเงินสร้างวัด พอสะดุ้งตื่นขึ้นมาจึงเล่าเรื่องให้พี่ชายฟัง จากนั้นจึงได้ช่วยกันขุดดินหาสมบัติแต่ไม่พบ จึงได้หวนนึกถึงเรื่องที่ภูติมาบอกและตัวแมงดาวเรืองเดินเข้าไปในจอมปลวก จึงขุดค้นดูในจอมปลวกและได้ทรัพย์สมบัติมามากมายจึงเอามาขายเพื่อนำเงินมาสร้างวัดตามความฝันและได้เดินทางมาหาที่สำหรับสร้างวัด ได้พบกับทางสามแพร่งแห่งหนึ่ง มองดูเหมาะสมจึงได้สร้างวัดขึ้น ณ ที่แห่งนี้โดยห้ชื่อว่า “วัดเจตภูต” ต่อมาคำกร่อนเป็น “วัดตะพูด” และ “วัดท่าพูด” ตามลำดับ
แต่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับชื่อวัดท่าพูด คือ ในอดีตบริวเวณวัดมี “ต้นมะพูด” ขึ้นอยู่มากมาย ซึ่งผลของต้นมะพูดนั้นสามารถนำไปทำยาสมุนไพรได้ด้วย นอกจากนี้ ภายในวัดท่าพูดมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดท่าพูด ซึ่งเก็บโบราณวัตถุ รวมไปถึงเอกสารโบราณและจารึกด้วย
เอกสารโบราณวัดท่าพูดในฐานข้อมูลฯ ขณะนี้มีทั้งหมด 22 เรื่อง ได้แก่
NPT001-001 พระธรรมศาสตร์
NPT001-002 พระมหาเวสสันดร
NPT001-003 ตำราไสยศาสตร์
NPT001-004 ตำราโหราศาสตร์
NPT001-005 พระมหาเวสสันดรชาดก
NPT001-006 พระตำรับเลขเจ็ดตัว
NPT001-007 ณรงคจิตรชาดก
NPT001-008 ตำรายา
อ่านเพิ่มเติม NPT001-009 ตำรายา
NPT001-010 ตำรายา
NPT001-011 พระไชยเชษฐ์
NPT001-012 โรคนิทาน
NPT001-013 ตำรายา
NPT001-015 ยันต์และตำราทำขวัญข้าว
NPT001-016 จินดามณี
NPT001-017 ตำนานพระพุทธบาท
NPT001-018 ประวัติพุทธโฆษาจารย์
NPT001-019 พระอัยการทาส
NPT001-020 พระปาฏิโมกข์
NPT001-021 โหราศาสตร์
NPT001-022 พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ (7 รายการ)
NPT001-023 ตำรายันต์
ซ่อน

Tags : ท่าพูด , นครปฐม , ไร่ขิง , สามพราน
Map : http://maps.google.com/?q=วัดท่าพูด&ll=13.747414,100.275989&z=19