| |  Log in  |

ฉลองสังรอมธาตุ

รหัสเอกสาร
RBR004-110 
ชื่อเรื่อง
ฉลองสังรอมธาตุ
เนื้อเรื่อง
หนังสือบอกอานิสงส์การถวายคัมภีร์สังรอมธาตุ 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
ธรรมอีสาน
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
11 หน้า
ขนาด
55.4 x 5.4 x 0.3 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ