| |  Log in  |

พระยาชมพูบดี ผูก 2

รหัสเอกสาร
RBR004-002 
ชื่อเรื่อง
พระยาชมพูบดี ผูก 2
เนื้อเรื่อง
พระยาชมุพูบดีมี 4 ผูก 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
ธรรมอีสาน
ภาษา
ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
ผู้คัดลอก
เณรชัง
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
45 หน้า
ขนาด
55.7 x 4.5 x 1.1 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ