| |  Log in  |

ค่าวสมภมิตร

รหัสเอกสาร
RBR003-060 
ชื่อเรื่อง
ค่าวสมภมิตร
เนื้อเรื่อง
สมุดไทยบันทึกพระอภิธรรมสังคหะ วรรณกรรมเรื่องค่าวสมภมิตร และพระเวสสันดรชาดก 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี , วรรณคดี
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย , ธรรมล้านนา
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
134 หน้า
ขนาด
12 x 35 x 3.8 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ