| |  Log in  |

ความเชื่อข้อห้าม

รหัสเอกสาร
RBR003-041 
ชื่อเรื่อง
ความเชื่อข้อห้าม
เนื้อเรื่อง
สมุดไทยบันทึกเรื่องความเชื่อ และข้อห้ามต่าง ๆ เช่น การไปสงคราม การล้างเท้าก่อนนอน ห้ามเอาชายพกปเช็ดหน้า ห้ามถ่มน้ำลายลงอาจม เป็นต้น 
หัวเรื่อง
ตำราโหราศาสตร์ , ตำราไสยศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอขาว
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
24 หน้า
ขนาด
11 x 35 x 0.4 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ