| |  Log in  |

ค่าวเจ้าสุวัตรนางบัวคำ

รหัสเอกสาร
RBR003-036 
ชื่อเรื่อง
ค่าวเจ้าสุวัตรนางบัวคำ
เนื้อเรื่อง
สมุดไทยบันทึกเร่อง ค่าวเจ้าสุวัตรนางบัวคำ มีตำรับยาเขียนแทรกอยู่ด้วย 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์ , วรรณคดี
ตัวอักษร
ธรรมล้านนา
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอขาว
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว , ร้อยกรอง
จำนวนหน้า
32 หน้า
ขนาด
11 x 35 x 0.4 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ