| |  Log in  |

ตำราคาถาอาคม

รหัสเอกสาร
RBR003-010 
ชื่อเรื่อง
ตำราคาถาอาคม
เนื้อเรื่อง
ฉลากเดิมระบุ “คาถาอาคมผู้หญิง”
คาถามนต์ข้าวกินมนต์น้ำกิน, มนต์ส้มป่อย, ตั้งสวดเสื้อผ้า, คาถาแก้เลือดแก้ลม, สลูบน้ำมันพริกน้อยหมากพลู, สลูบข้าวกิน, สลูบโจงผ้าอิตถี, คาถามนต์สวดให้คนรัก, คาถากั้งบัง, ยันต์ ฯลฯ 
หัวเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์ , ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ขอมไทย , ธรรมล้านนา
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
78 หน้า
ขนาด
12 x 36.2 x 1.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ