| |  Log in  |

ตำรายา

รหัสเอกสาร
RBR003-009 
ชื่อเรื่อง
ตำรายา
เนื้อเรื่อง
ตำรายา, ยาแปรไข้ทั้งปวง, ยาแก้หอบ, ยาแก้ระส่าระสาย, ยาแก้สะอึก, ยาล้อมตับล้อมใจ, ยาต้มแก้ไขผิดสาแดง, ยากล่อมอารมณ์ ฯลฯ 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ธรรมล้านนา
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ , หมึกแห้งสีน้ำเงิน
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
156 หน้า
ขนาด
11.5 x 36 x 4.6 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ