| |  Log in  |

ตำราคาถาอาคม

รหัสเอกสาร
RBR003-008 
ชื่อเรื่อง
ตำราคาถาอาคม
เนื้อเรื่อง
มียาหยอดตา, ตำรายา, ยาไข้รากสาด, ยาเอ็นหด, ยันต์ลงเสื้อ ฯลฯ
ระบุศักราช จ.ศ.๑๑๗๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๔ ในชะตาปีเกิด “นางอุ่นเรือน” 
หัวเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์ , ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย , ธรรมล้านนา
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
100 หน้า
ขนาด
12 x 36.6 x 2 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ