| |  Log in  |

ตำราฝีมะเร็ง

รหัสเอกสาร
SKN001-005 
ชื่อเรื่อง
ตำราฝีมะเร็ง
เนื้อเรื่อง
สมุดไทยขาวฉบับนี้ มี 2 ลายมือแยกออกได้ชัดเจน ประกอบด้วย ภาพตำแหน่งฝีแต่ละชนิดบนร่างกายคน รูปร่างลักษณะของฝีต่างๆ และตำรับยาแก้ฝีต่างๆ เหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งแผนปล่อยปลิงอีกด้วย 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , มอญ
ภาษา
ไทย , มอญ

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
125 หน้า
ขนาด
12.3 x 36 x 2.6 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ