หลักไชย เล่ม 1 จบบริบูรณ์

รหัสเอกสาร
NPT010-006 
ชื่อเรื่อง
หลักไชย เล่ม 1 จบบริบูรณ์
เนื้อเรื่อง
หลักไชยเป็นตำรากฎหมาย การตัดสินคดี 
หัวเรื่อง
กฎหมาย
ตัวอักษร
ไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
วันที่เขียนเอกสาร
ไม่ระบุ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
123 หน้า
ขนาด
12 x 36.5 x 4 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ