| |  Log in  |

พระอภิธรรมบริบูรณ์

รหัสเอกสาร
NPT010-002 
ชื่อเรื่อง
พระอภิธรรมบริบูรณ์
เนื้อเรื่อง
หนังสือสมุดไทยขาว บันทึกด้วยอักษรขอมไทย เป้นภาษาบาลี เรื่อง พระอภิธรรมบริบูรณ์ ด้านหน้าปก เขียนด้วยอักษร และด้านหลังของสมุดเขียนด้วยอักษรไทย ภาษาไทย ว่า “ข้าพเจ้าจีนเอี่ยมผัวแม่พลับเมียแม่จัันผู้แม่มีสัดทาพร้อมใจกัน สร้างไว้ในพระศาสนา ขอให้ทันพระศรีอริยะไม้ตรี อันจะมาตรัษในพายภากน่า ขอให้ปันญาทรงพระไตรปิดกทุกข์ ๆ ชาดให้สมความปรารถหนานี้เทิษ” 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์ , ธรรมคดี
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
161 หน้า
ขนาด
10.2 x 37.2 x 4.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ