ตำรายาโรคลม และการคลอดบุตร

รหัสเอกสาร
NPT003-007 
ชื่อเรื่อง
ตำรายาโรคลม และการคลอดบุตร
เนื้อเรื่อง
สมุดไทยฉบับนี้ ประกอบด้วย ๒ เรื่องหลักๆ คือ เรื่องเกี่ยวกับตำรายาโรคลม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคัมภีร์ชวดาร และอีกเรื่องคือ ตำรายาที่ใช้ในการคลอดบุตร และกรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ปฐมจินดา 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
วันที่เขียนเอกสาร
ไม่ระบุ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
22 หน้า
ขนาด
12 x 36.5 x 0.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ