| |  Log in  |

พระเถรีคาถา เผด็จแล้วตามประสงค์ ผูก 9

รหัสเอกสาร
NPT009-019 
ชื่อเรื่อง
พระเถรีคาถา เผด็จแล้วตามประสงค์ ผูก 9
เนื้อเรื่อง
เถรีคาถา เป็นภาษิตทางธรรม มีคติเตือนใจของพระเถรี (นางภิกษุณีผู้เป็นเถรี) รวม 73 รูป เช่น

ภาษิตของพระนางปุณณาเถรี
“ดูก่อนปุณณา ! เธอจงเต็มไปด้วยธรรมทั้งหลาย เหมือนดวงจันทร์วัน ขึ้น 15 ค่ำ จงทำลายกองแห่งความมืดด้วยปัญญาอันบริบูรณ์”

ภาษิตของพระนางติสสาเถรี
“ดูก่อนติสสา ! เธอจงศึกษาตามข้อที่ควรศึกษา กิเลสเครื่องผูกมัดอย่าก้าวล่วง (เอาชนะ) เธอได้ เธอจงเปลื้องตน จากเครื่องผูกมัดทั้งปวง ไม่มีอาสวะ (กิเลสที่ดองสันดาน) เที่ยวไปในโลก. ”

ข้อมูลจาก http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/prasuttanta/k18.html
https://www.baanjomyut.com/pratripidok/prasudtanpidok/1805.html 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
27 หน้า
ขนาด
5.2 x 57.2 x 1.3 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ