จุฬวา อัฏฐะกะถา ปาฬิ

รหัสเอกสาร
SAC001-019 
ชื่อเรื่อง
จุฬวา อัฏฐะกะถา ปาฬิ
เนื้อเรื่อง
คัมภีร์ปริวาร คือคัมภีร์ประกอบหรือคู่มือ บรรจุคำถามคำตอบสำหรับซ้อมความรู้พระวินัย อยู่ในพระวินัยปิฎก แบ่งอีกแบบหนึ่ง เป็น 5 คัมภีร์เหมือนกัน คือ
1. มหาวิภังค์ หรือ ภิกขุวิภังค์ ว่าด้วยสิกขาบทในปาฏิโมกข์ (ศีล 227 ข้อ) ฝ่ายภิกษุสงฆ์
2. ภิกขุนีวิภังค์ ว่าด้วยสิกขาบทในปาฏิโมกข์ (ศีล 311 ข้อ) ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์
3. มหาวรรค
4. จุลวรรค
5. ปริวาร

ศักราช จ.ศ. 1242 (พ.ศ. 2423) เดือน 4 แรม 9 ค่ำ วันอังคาร
สภาพของเอกสาร มีไม้ประกับ ฉบับลานดิบ
รหัสเอกสารเดิม อักษรพม่า 20
ที่มาเอกสาร ดร.อนาโตล เป็ลติเยร์มอบให้ 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
พม่า
ภาษา
บาลี , พม่า

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
วันที่เขียนเอกสาร
ไม่ระบุ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
321 หน้า
ขนาด
5.6 x 46.8 x 13.4 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ