| |  Log in  |

พระมาลัย

รหัสเอกสาร
NPT004-094 
ชื่อเรื่อง
พระมาลัย
เนื้อเรื่อง
สมุดไทยระบุว่า “พ่อพ่วง พ่อเดิม แม่ริ้ว แม่ทองอยู่ สร้าง” 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยกรอง
จำนวนหน้า
169 หน้า
ขนาด
14.5 x 66.4 x 9.4 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ