| |  Log in  |

ตำราดูธาตุชายหญิง

รหัสเอกสาร
NPT004-074 
ชื่อเรื่อง
ตำราดูธาตุชายหญิง
เนื้อเรื่อง
สมุดไทยฉบับนี้เป็นเรื่องโหราศาสตร์ทั้งฉบับ กล่าวถึง ชายหญิงธาตุใดอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมซึ่งกันและกัน หรือธาตุใดไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ครองกัน วันที่เป็นมงคลในการให้หยิบยืมเงิน หรือรับคืนเงิน การตัดผม การทาน้ำมัน การแรกนา วิวาหะมงคล การทำการใดๆ หน้าปลายของสมุดไทยกล่าวถึง เรื่องดำเนินพระราม เป็นบทร้อยกรอง 
หัวเรื่อง
ตำราโหราศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย
ภาษา
ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
12 หน้า
ขนาด
12 x 36 x 0.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ