| |  Log in  |

ยันต์ตะกรุด

รหัสเอกสาร
NPT004-011 
ชื่อเรื่อง
ยันต์ตะกรุด
เนื้อเรื่อง
ภาพยันต์ต่างๆ เช่น ยันต์ลงตะกรุด ยันต์พญานาคลงประเจียด โองการพระเจ้าห้าพระองค์ ยันต์พญาราชสีห์ ยันต์พระคชสีห์ ยันต์ลงไส้เทียนเป็นต้น 
หัวเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
47 หน้า
ขนาด
15 x 38 x 1.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ