| |  Log in  |

มานัตตารหภิกษุ

รหัสเอกสาร
NPH001-083 
ชื่อเรื่อง
มานัตตารหภิกษุ
เนื้อเรื่อง
มานัตตารหภิกษุ ภิกษุผู้ควรแก่มานัต คือ ภิกษุที่อยู่ปริวาสครบกำหนดแล้ว มีสิทธิขอมานัตกะสงฆ์ และสงฆ์จะให้มานัตเพื่อประพฤติในลำดับต่อไป (อ้างอิง https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C1%D2%B9%D1%B5)

ทะเบียนของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ คือ (23) สบ. 23.1.4/83
นายทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์ได้มอบให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเก็บรักษา

หมายเหตุ
ใบลานหักที่ขอบลานเล็กน้อย 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี , พุทธศาสนา
ตัวอักษร
ธรรมอีสาน
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
7 หน้า
ขนาด
5 x 28 x 0.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ