| |  Log in  |

พระธรรมเทศนา

รหัสเอกสาร
NPH001-079 
ชื่อเรื่อง
พระธรรมเทศนา
เนื้อเรื่อง
ทะเบียนของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ คือ (23) สบ. 23.1.4/79
นายทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์ได้มอบให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเก็บรักษา

หมายเหตุ
ใบลานมีรอยกัดแทะ เนื้อหาเลือนลางบ้างเล็กน้อย 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี , พุทธศาสนา
ตัวอักษร
ธรรมอีสาน
ภาษา
บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
56 หน้า
ขนาด
5 x 29.5 x 1.7 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ