| |  Log in  |

ตำราไสยศาสตร์

รหัสเอกสาร
SAC002-006 
ชื่อเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์
เนื้อเรื่อง
หน้าต้นกล่าวถึง ยันต์และคาถาต่างๆ เช่น ยันต์วิสัปปะติ ยันต์ลงหน้าหิน ยันต์ปราบศัตรู เป็นต้น

หมายเหตุ ลายมือคล้ายเอกสาร SAC002-003 
หัวเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
30 หน้า
ขนาด
11.8 x 17.8 x 0.7 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ