| |  Log in  |

ตำราไสยศาสตร์และตำราโหราศาสตร์

รหัสเอกสาร
SAC002-005 
ชื่อเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์และตำราโหราศาสตร์
เนื้อเรื่อง
หน้าต้นกล่าวถึง ยันต์และคาถาต่างๆ เช่น ยันต์เต่าถบตีนเสา เป็นต้น
หน้าปลายเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ การทำนายเรื่องปริมาณน้ำกับการทำนา ทำไร่ จากนั้นเขียนด้วยลักษณะคล้ายจดบันทึกเรื่องที่สนใจ และบางส่วนเอกสารเขียนกลับหัว 
หัวเรื่อง
ตำราโหราศาสตร์ , ตำราไสยศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
78 หน้า
ขนาด
12 x 18.2 x 1.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ