| |  Log in  |

สองเผวด สองข้าวพันก้อน

รหัสเอกสาร
RBR004-199 
ชื่อเรื่อง
สองเผวด สองข้าวพันก้อน
เนื้อเรื่อง
อานิสงส์ ฉลองเผวด และฉลองข้าวพันก้อน 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
ธรรมอีสาน
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
18 หน้า
ขนาด
57.5 x 4.7 x 0.4 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ